מפעל וולטר ג'ן בשטח 1,500 מ"ר בפארק התעשייה לבון - תכנון ועיצוב