שחזורים

שחזור מבנים עתיקים ותיקון טעויות של פרוייקטים שכשלו דורשת מיומנות ועדינות רבה, מצד אחד להצליח להשתמש במה שכבר קיים ולהוסיף עליו במסגרת האפשר